Voor u als ondernemer is de administratie van fundamenteel belang. En niet alleen omdat het wettelijk verplicht is om een financiële administratie bij te houden. De administratie geeft namelijk voortdurend inzicht in de financiële situatie van een bedrijf waardoor u alert kan reageren op veranderingen. Tot uw administratie behoren alle gegevens die u vastlegt over uw onderneming, op papier of digitaal.  
  Het is in feite een complete weergave van uw bedrijfsproces: relaties, debiteuren, crediteuren, goederen, personeel, projecten en financiën. Het is een misvatting dat u klaar bent met...
  de aanschaf van een standaard softwarepakket. Het softwarepakket moet worden aangepast aan uw bedrijfsvoering, zodat essentiële informatie altijd direct beschikbaar is. Zo kunt u uw financiële administratie gebruiken als bedrijfsthermometer. Een financiële administratie die goed is ingericht, levert u een schat aan informatie op over uw onderneming. DB & Partners is bij uitstek de deskundige die u kunt inschakelen om samen met u de administratie in te richten zodat u wordt voorzien in de informatie die u periodiek wil raadplegen. Wij bieden aan ondernemers op het gebied van geautomatiseerd boekhouden aan.  
 
 
  Indien u een plan heeft wat u vertaalt wil zien in cijfers dan kunt u in samenwerking met DB & Partners een begroting opstellen voor een komende periode. Dit plan kan u helpen om bepaalde beslissingen te nemen. De bank zal van u een begroting willen ontvangen bij een financieringsaanvraag.  
 
  DB & Partners is op de hoogte van de meest recente fiscale ontwikkelingen. Wij kunnen voor u de belastingaangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting verzorgen. Deze aangiften worden uitgebreid met u besproken waarbij fiscale advisering v.w.b. het verleden en de toekomst centraal staan.